viernes, 19 de abril de 2013

Lista de Autores

Autores

Alfredo Conde (Musa pedestris)
Antonio Gamoneda  (Musa pedestris)
Antonio Meijide Pardo  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Beatriz Comendador  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Bertrand Russell  (Musa pedestris)
Carlos Martínez Barbeito  (Fume de leña)
Carlos Pereira Martínez  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Carlos Taibo (Musa pedestris)
Carlos Velasco Souto  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
César Aira  (Litterae)
César Antonio Molina (Musa pedestris)
Claudio Sánchez Albornoz  (Fume de leña)
Elena Poniatowska  (Litterae, Lunalimón)
Emilio González López  (Fume de leña)
Étienne de La Boétie  (Musa pedestris)
Federica Montseny  (Fume de leña)
Federico Mayor Zaragoza  (Musa pedestris)
Felipe Alaiz  (Musa pedestris)
Francisco X. Fernández Naval  (Litterae, Lunalimón)
Isidro Novo  (Litterae)
Ismael Velo Pensado  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Jonathan Swift  (Musa pedestris)
José Luis L. Aranguren  (Musa pedestris)
José Luis Sampedro  (Musa pedestris)
José María Pérez Álvarez  (Litterae)
Juan Arévalo Vieytes  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Julio Cortázar  (Musa pedestris)
Laurie Lee  (Fume de leña)
Manuel Azaña  (Fume de leña)
Manuel Rodríguez Maneiro  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Marcel Proust  (Musa pedestris)
María Casares  (Contextos)
María Jesús Baz Vicente  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Michel Foucault  (Musa pedestris)
Miguel Cabo Villaverde  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Noam Chomsky  (Musa pedestris)
Óscar Losada Castro  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Paul Lafargue  (Musa pedestris)
Pedro Ramos  (Litterae)
Ramón Gómez de la Serna  (Contextos)
Ricardo Martínez-Conde  (Litterae)
Robert L. Stevenson  (Musa pedestris)
Sabela Figueira Tenreiro  (Cadernos de Estudos Oleirenses)
Xan Arias-Andreu Rodríguez  (Contextos, Fume de leña)
Xavier Seoane  (Cadernos de Estudos Oleirenses)


Traductores

Armando Requeixo
Begoña Combo Castro
Enrique Sánchez Rodríguez
Francisco X. Fernández Naval
Mª Fe González Fernández
Teresa Moure 


Ilustradores

Ali Ali
Ánxela Pérez Meilán
Egon Shiele
Friedensreich Hundertwasser
Maruja Mallo
Santy Gutiérrez 
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario