domingo, 2 de septiembre de 2012

TRIFOLIUM celebra o seu 10º aniversario coa publicación de dous ensaios inéditos de Antonio Gamoneda


TRIFOLIUM celebra neste mes de setembro o seu 10º aniversario de existencia no panorama editorial galego, coa publicación de dous ensaios inéditos do poeta Antonio Gamoneda, publicados en galego antes que en calquera outra lingoa por expreso desexo do autor, que elixiu a nosa colección Musa pedestris para a súa publicación.

Trátase dos ensaios Estética e temporalización do Camiño Xacobeo e Fonación, palabra e escritura, pensamento poético. Ambos os dous textos estarán nas librarías ao longo deste mes de setembro.


 No primeiro dos ensaios, Estética e temporalización do Camiño Xacobeo, letra N da colección, relativo á obra de creación de e verbo do Camiño de Santiago, o autor toca aspectos formais e iconográficos ligados, uns e outros, á arquitectura, á escultura, á pintura e á escrita en función estética. Ocúpase de presenzas que o autor entende xacobeas e que só excepcionalmente son consideradas como tal, partindo de razoables sospeitas que lle proporciona a sensibilidade ante determinadas formas artísticas, incluídas as literarias, e de certos textos historificadores. Tamén, dende a extrañeza motivada polo baleirado de consideracións (consideracións que, polo menos puidesen ser interrogativas) relacionables con tempos que, por exprésalo dalgún xeito, considera o autor previos á “institucionalización” do Camiño.

No segundo dos ensaios, Fonación, palabra e escritura, pensamento poético, letra Ñ da colección, o autor descifra as constantes e diversas interrogacións sobre o valor xerminal que poida ter para o pensamento, en particular para o pensamento poético, o feito de que o primate empeñouse en ser home e, a partir de certo momento, o determinante maior da súa humanidade non foi outro que a aparición na súa vida da lingoaxe.

10º aniversario

A Editorial TRIFOLIUM, radicada no concello coruñés de Oleiros, iniciou a súa andaina no mes de setembro de 2002 coa publicación do libro Asociacionismo e movemento obreiro en Oleiros (1900-1936), de Carlos Pereira Martínez, na primeira colección deseñada polo seu director, Xan Arias: Cadernos de Estudos Oleirenses. Unha colección que abarca cun marcado carácter divulgativo, nos 12 volumes editados ata hoxe, diversos aspectos relacionados coa riqueza que o concello de Oleiros atesoura desde o punto de vista da súa historia social, económica, cultural e política.

A colección de ensaio en pequeno formato Musa pedestris naceu coa intención de ir ao fondo das cousas, de xerar unha tensión filosófica, non só ética e moral, para entender todo o engrenaxe da existencia, e a favor dun ensaísmo lúcido que busca a exposición clara, a argumentación rigorosa e a reflexión baseada no saber. A Jose Luis L. Aranguren, Bertrand Russell, Noam Chomsky e Michel Foucault, Paul Lafarge, Marcel Proust, José Luis Sampedro, Robert L. Stevenson, e Federico Mayor Zaragoza unese agora o poeta Antonio Gamoneda, conformando un elenco de autores de primeira liña.

Fume de leña, colección dedicada á literatura de viaxes por Galicia, constitúe unha fonte moi valiosa de datos e unha curiosísima información sobre todos aqueles aspectos de cada día que escapan á historia dos grandes acontecementos, pero que conforman, xa que logo, o enleado da nosa realidade cotiá. As viaxes de Robert Southey, de John Adams, o periplo de Laurie Lee, ou a descrición de Federica Montseny da Galicia inmediatamente anterior á Guerra Civil, entre outros títulos, conforman un patrimonio literario de gran valía.

Na colección Contextos incluímos as memorias de María Casares, as cartas recibidas por Emilio González López de senlleiros persoeiros da política e da cultura, ou as biografías que Ramón Gómez de la Serna escribiu sobre Ramón María del Valle-Inclán, sobre Maruja Mallo ou sobre Emilia Pardo Bazán.

Litterae dá cabida á narrativa, con obras en galego e en castelán de autores como Elena Poniatowska, Isidro Novo, Ricardo Martínez-Conde, José María Pérez Álvarez e Francisco X. Fernández Naval.

E inauguramos recentemente a colección Lunalimón, dedicada ao libro ilustrado, co conto Lilus Kikus, da autora mexicana Elena Poniatowska, ilustrado por Santy Gutiérrez.

Editorial TRIFOLIUM quere agradecer fondamente o apoio recibido neste anos do público lector, dos críticos e xornalistas que se ocuparon e se ocupan con xenerosidade do noso traballo, asi como a alta profesionalidade dos libreiros, á vez que valora moi especialmente a imprescindible aportación dos nosos colaboradores.

Seguirá TRIFOLIUM a súa andaina, alternando momentos de euforia (os máis) con momentos de desconsolo (os menos), pero sempre coa ilusión posta nos proxectos que temos entre mans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario